Een template maakt het mogelijk een overzicht te verkrijgen van de resultatenrekening van uw klanten.

Om een template te creëren, gaat u naar Instellingen > Templates en klikt u in het linkermenu.

Klik vervolgens op Nieuw. Een venster gaat open.

Kies een titel voor uw template. Als u dit als standaard template aanduidt, zal het steeds als standaard worden voorgesteld wanneer u nieuwe dossiers aanmaakt.

Als u vanuit een bestaande template wilt vertrekken, klik op dat specifieke template in het rolmenu.

Om het te creëren, klik op Creëren.

Het nieuwe template gaat open. Als u het wenst kunt u nu nieuwe categorieën toevoegen.

Klik dan op het plusteken. Een nieuwe venster gaat open waar u de aanvaarde rekeningen kunt instellen voor de categorie.

In de tekstzone beneden kunt u zoveel rekeningen toevoegen als u het maar wilt. U kunt ofwel de begincijfers van een rekening toevoegen, of de rekening toevoegen. U kunt zoveel categorieën toevoegen als u het maar wenst. 

Om af te sluiten, klik op Opslaan

Tip: om te weten wat uw template zou geven als het op een dossier wordt toegepast, selecteer het dossier in de tekstzone. U kunt het resultaat meteen bekijken.

Did this answer your question?