All Collections
Voor Boekhouders
Dossiers
Hoe kan ik een template creëren
Hoe kan ik een template creëren
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Een template maakt het mogelijk een overzicht te verkrijgen van de resultatenrekening van uw klanten.

Om een template te creëren, gaat u naar het gedeelte Instellingen van het boekhoudkantoor > Templates door op het menu rechtsboven te klikken.

Klik vervolgens op Maak een template. Een venster gaat open.

Kies een titel voor uw template. Als u dit als standaard template aanduidt, zal het steeds als standaard worden voorgesteld wanneer u nieuwe dossiers aanmaakt.

Als u vanuit een bestaande template wilt vertrekken, klik op dat specifieke template in het rolmenu.

Om het te creëren, klik op Maken.

Nu kunt u het template bewerken. Het template bestaat uit twee soorten dossiers:

  • Accountcategorieën

  • Subtotalen (met grijze achtergrond)

Voor elke accountcategorie kunt u acties uitvoeren door met uw muis over de rij te bewegen:

  • De naam aanpassen

  • Weergavevolgorde wijzigen met de pijlen

  • De categorie verwijderen

  • De root-accounts wijzigen die in dit dossier worden geaccepteerd.

  • Een subcategorie toevoegen

Voor elk subtotaal kunt u acties uitvoeren door met uw muis over de rij te bewegen:

  • De naam aanpassen

  • Weergavevolgorde wijzigen met de pijlen

  • Wijzig de root-accounts die moeten worden gebruikt bij de berekening van het subtotaal.

Als u wenst deze template toe te voegen aan een dossier, lees ons artikel.

Tip: als u wilt weten hoe uw template eruit zou zien in een dossier, selecteert u een dossier in het tekstvak. U zal het resultaat meteen zien.

Did this answer your question?