All Collections
Voor Boekhouders
Dossiers
Hoe kan ik een template toewijzen aan een dossier?
Hoe kan ik een template toewijzen aan een dossier?
Christophe Servais avatar
Written by Christophe Servais
Updated over a week ago

Een template toewijzen aan een dossier maakt het mogelijk voor de klant om een eenvoudigere overzicht te krijgen van zijn resultatenrekening.

Om een template toe te wijzen op een dossier moet u eerst het dossier openen en klikken op Configuratie->Informatie.

Kies vervolgens de template waaraan u het dossier aan wil toewijzen.

Om af te sluiten, klik op Opslaan.

Did this answer your question?