Een algemeen bericht maakt het mogelijk een bericht te sturen zonder dat het gelinkt is met een boeking. U bent dus vrij te schrijven wat u ook wenst.

Om een algemeen bericht op te stellen moet u eerst het dossier van de klant openen, vervolgens klikt u op een van de knoppen die zich links bovenaan bevinden.

U kunt nu een:

  • bericht schijven
  • een PDF-file als bijlage doorsturen
  • meldingen via e-mail activeren ( meer lezen )

Om uw bericht te versturen, klik op Bericht te versturen links bovenaan.

Een venster gaat nu open, vink het bericht aan en klik op Verzenden. 

Elk verzonden bericht zal terug te vinden zijn in het gedeelte Berichten onder Opgelost.

Did this answer your question?