Skip to main content
All CollectionsVoor BoekhoudersDossiers
Hoe kan ik subdossiers activeren voor een dossier?
Hoe kan ik subdossiers activeren voor een dossier?
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

De functie van subdossiers maakt het mogelijk dossiers te creëren waarin uw klant zijn documenten kan uploaden. Dit zorgt voor een eerste sorteringen van de inkomende documenten op Skwarel.

Uw klant verstuurt via het uploadscherm al zijn documenten standaard ongesorteerd naar zijn accountant. Door het activeren van subdossiers legt u de klant op om zijn documenten te sorteren.

Als u de subdossiers heeft geactiveerd voor een dossier (standaard: Verkopen, Aankopen en Andere) moet uw klant van dit dossier vervolgens kiezen in welk subdossier hij zijn PDF-documenten wilt uploaden.

Om de subdossiers te activeren voor een dossier, opent u het dossier op Skwarel en gaat u naar Configuratie > Documenten. Vink daarna de optie Schakel het maken van submappen in aan en klik vervolgens op Bevestigen.

Indien dit de eerste keer is dat u de subdossiers activeert voor het dossier zal er een venster verschijnen dat u 3 standaard subdossiers voorstelt: Aankopen, Verkopen en Diversen. Als dit voldoende is voor dit dossier, klik dan op Bevestigen.

Wanneer u op Bevestigen hebt geklikt, merkt u dan op dat de subdossiers werden gecreëerd.

Weetje: u kunt de subdossiers ook steeds deactiveren (door het vakje uit te vinken) of meerdere subdossiers toevoegen (door op Een subdossier toevoegen te klikken).

Wanneer uw klant nu documenten zal uploaden, krijgt hij een venster te zien waarop hij verplicht is te kiezen in welk subdossier zijn document moet worden geplaatst.

U wenst meerdere subdossiers aan te maken? Lees dit artikel.

Did this answer your question?