De functie van subdossiers maak het mogelijk dossiers te creëren waarin uw klant zijn documenten kan sorteren. Uw klant stuurt standaard via het uploadscherm al zijn documenten, maar dan ongesorteerd. Door het activeren van subdossiers legt u de klant op zijn documenten te sorteren.

Als u bijvoorbeeld 3 subdossiers  aanmaakt (Verkopen, Verkopen en Divers) moet uw klant kiezen in welke subdossier hij de PDF-files wilt plaatsen.

Om de subdossiers te activeren voor een dossier, open het dossier op Skwarel en klik daarna op Configuratie > Documenten. Vink daarna de optie Activeer de subdossiers aan. 

Een venster stelt u voor de 3 standaard subdossiers : AANKOPEN, VERKOPEN en DIVERS. Als die subdossiers genoeg zijn voor u, klik dan op JA. Weetje: u kunt de subdossiers ook deactiveren of er andere toevoegen.

Als u op JA hebt geklikt, merkt u dan dat de subdossiers werden gecreëerd:

Wanneer uw klant documenten uploadt, krijgt hij een venster te zien waarop hij mag kiezen in welke subdossier zijn document moeten worden geplaatst. Uw klant is nu wel verplicht een subdossier te kiezen.

U wenst andere subdossiers toevoegen? Lees dit artikel

Did this answer your question?