All Collections
Voor Boekhouders
SkwarelSync
Hoe kan ik mijn boekhoudsoftware synchroniseren met Skwarel?
Hoe kan ik mijn boekhoudsoftware synchroniseren met Skwarel?
Christophe Servais avatar
Written by Christophe Servais
Updated over a week ago

De SKS installeren

Onze SKS-connector moet geïnstalleerd zijn om uw boekhoudsoftware te kunnen synchroniseren met Skwarel.

De SKS opstarten

Ga na of de SKS aanstaat. U kunt dit eenvoudig checken door rechtsonderaan in het menu na te gaan of het icoontje van Skwarel er staat.

Log u in op Skwarel

Hier krijgt u twee mogelijke opties : een dossier analyseren of controleren. Vink de dossiers aan waarvan u de gegevens wilt analyseren of updaten en klik vervolgens op het knopje Analyseren of Updaten.

De synchronisaties worden steeds handmatig gestart.

Tip : analyseer of update meerdere dossiers op hetzelfde moment om tijd te winnen.

Did this answer your question?