De SKS installeren

Onze SKS-connector moet geïnstalleerd zijn om uw boekhoudsoftware te kunnen synchroniseren met Skwarel.

De SKS opstarten

Ga na of de SKS aanstaat. U kunt dit eenvoudig checken door rechtsonderaan in het menu na te gaan of het icoontje van Skwarel er staat.

Log u in op Skwarel

Hier krijgt u twee mogelijke opties : een dossier analyseren of controleren. Vink de dossiers aan waarvan u de gegevens wilt analyseren of updaten en klik vervolgens op het knopje Analyseren of Updaten.

  1. Een dossier analyseren : Hoe kan ik een dossier analyseren?

  2. Een dossier updaten : Hoe kan ik een dossier updaten voor mijn klant?

De synchronisaties worden steeds handmatig gestart.

Tip : analyseer of update meerdere dossiers op hetzelfde moment om tijd te winnen.

Did this answer your question?