All Collections
Voor Boekhouders
Veiligheid
Vertrouwelijkheid van gegevens bij Skwarel
Vertrouwelijkheid van gegevens bij Skwarel
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

De vertrouwelijkheid van de gegevens van uw klanten is van cruciaal belang, we hebben er een prioriteit van gemaakt deze te garanderen. Dit gebeurt op twee manieren.

  • Interne vertrouwelijkheid binnen Skwarel

  • Het opslaan van de gegevens

Interne vertrouwelijkheid binnen Skwarel

Elke medewerker van Skwarel (zowel de werknemers als de verwerkers) heeft een clausule moeten tekenen betreffende de vertrouwelijkheid van gegevens. Dit betekent concreet dat geen van onze werknemers toegang heeft tot de gegevens voor persoonlijke motieven.

Het opslaan van de gegevens

Daarnaast worden de gegevens gestockeerd op een geëncrypteerde manier op de server. De toegang tot deze gegevens is beperkt en is enkel toegankelijk voor bevoegde personen.

Wilt u meer weten over de toepassing van Encryptie om persoonlijke en zakelijke gegevens te versleutelen? Hier vindt u meer informatie over deze techniek.

Wenst u toch meer informatie betreffende de veiligheid van onze software? Neem dan gerust contact op met onze supportmedewerkers via: support@skwarel.com

Did this answer your question?