De vertrouwelijkheid van de gegevens van uw klanten is van cruciaal belang, we hebben er een prioriteit van gemaakt deze te garanderen. Dit gebeurt op twee manieren.

  • De vertrouwelijkheid van de medewerkers
  • Het opslaan van de gegevens

Elke medewerker van Skwarel (zowel de werknemers als de verwerkers) heeft een clausule moeten tekenen over de vertrouwelijkheid van gegevens. Dit betekent concreet dat geen van der werknemers toegang heeft tot de gegevens voor persoonlijke motieven.

Daarna worden de gegevens gestockeerd op een gecrypteerde manier op de server. De toegang tot dat laatste is beperkt.

Did this answer your question?