Opdat men de bestanden gemakkelijker per subdossier in Bob kan terugvinden heeft Skwarel een functie toegevoegd om een indelingsstructuur aan te maken op uw server.
Onder Documenten kunt u De indelingsstructuur op uw server aanmaken aanvinken. Een voorvoegsel zal vanaf dan voor elk bestand dat vanuit Skwarel werd verstuurd, worden toegevoegd.


Om de bestanden in de Bob-Demat te kunnen sorteren zal men de bestanden eerst groeperen onder Andere. De naam van elk bestand zal worden gemarkeerd. Op basis van het voorvoegsel zal het dan mogelijk zijn de bestanden daarna te groeperen.

Did this answer your question?