Uw klant heeft geen e-mail ontvangen met inloggegevens? Ook niet in SPAM?

Of de klant is zijn inloggegevens vergeten?

Geen nood!

Ga naar het dossier van de klant en klik vervolgens bij Configuratie op Toegang:

U komt nu terecht in het overzicht van de klant(en) en collega's die toegang hebben tot het TAX-dossier.

Rechts naast het e-mailadres van de klant komt een enveloppe tevoorschijn. Door hierop te klikken kunt u de inloggegevens van de klant opnieuw verzenden via e-mail.

Op volgend scherm kan u vervolgens aanduiden om een kopie van de e-mail te ontvangen. Zo bent u er zeker van dat de e-mail correct werd verzonden.

Ps. Het verzenden van inloggegevens vergt enkele minuten tijd. Gelieve hiermee rekening te houden.

Did this answer your question?