Skip to main content
All CollectionsVoor BoekhoudersDemat'Box
Hoe kan ik een Demat'Box configureren?
Hoe kan ik een Demat'Box configureren?
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Voordat uw klant de Demat'Box kan gebruiken, moet u deze eerst instellen. Dit kan zeer eenvoudig en snel door volgende stappen te volgen:

Bij het aanschaffen van de Demat'Box heeft u aanmeldingsgegevens verkregen. Daarmee kunt u inloggen op de website connect-dematbox.com.
Klik op uw naam rechtsbovenaan op het scherm en uiteindelijk op My settings. Vink vervolgens het vakje met Advanced mode aan. 

Ga vervolgens terug naar de hoofdpagina en klik op Create a new Cloud service. Er zal een nieuw venster verschijnen. Schrijf in Skwarel het veld ID Port.
Daarna is het belangrijk om volgende drie velden in te vullen:

  • De naam van de klant,

  • De label, waar u Skwarel invult,

  • Het repertorium Dematlink met een unieke code, die het mogelijk zal maken de Demat'Box te linken met het Skwarel-account van uw klant. 


Om dit te doen opent u best in een nieuw tabblad de inlogpagina van Skwarel. Eens ingelogd klikt u op het dossier in kwestie en gaat u naar Configuratie. Klik vervolgens op Documenten.

Hier is het mogelijk om de Demat'Box te activeren. Wanneer u dit hebt gedaan zal een nieuw venster openen waar u de activering kan bevestigen. 

Klik op Bevestigen. U bevindt zich nu in het repertorium Demat'Link. Kopieer en plak de Demat'Link in het veld op de website connect.dematbox.com 

U krijgt ook de mogelijkheid een online stap van validatie toe te voegen. Door deze functie te activeren zal het versturen van documenten moeten worden bevestigd op de website zoals een gewone upload. Dit maakt het mogelijk voor de klant een nota achter te laten of een factuur te wijzigen door bijvoorbeeld de achterkant van een scan te verwijderen.

Door terug te gaan naar de website connect.dematbox.com moet u de velden achter de Service label wijzigen met exact dezelfde naam dat u voor dat subdossier op Skwarel hebt gekozen.

Tip : Bij het gebruik van de standaard subdossiers zijn dit de volgende benamingen:

  • Aankopen

  • Diversen

  • Verkopen

Wanneer u de naam hebt verandert, zal u merken dat een menu zal opengaan. Het is cruciaal dat de benamingen van de subdossiers in Skwarel exact overeenkomen met de benamingen die u moet ingeven.

U kunt elk subdossier afzonderlijk gaan configureren:

Om de installatie te voltooien moet u de Demat'Box Pairen door op alle drie de knoppen op uw Demat'Box tegelijkertijd te drukken.

Did this answer your question?