Voor dat uw klant de Demat'Box kan gebruiken, moet u deze op een heel eenvoudige manier instellen.

Bij het krijgen van de Demat'Box hebt u aanmeldingsgegevens gekregen, daarmee kunt u inloggen op de site connect-dematbox.com  .
Klik op uw naam rechtsbovenaan op het scherm en uiteindelijk op My settings. Vink vervolgens het vakje met Advanced mode aan. 

Kom vervolgens terug naar de hoofdpagina. Klik op Create a new Cloud service. Een nieuw venster gaat open, schrijf in Skwarel het veld ID Port.
Daarna  is het belangrijk drie andere velden in te vullen: die met de naam van de klant, die met de label waarop u Skwarel moet schrijven, en uitijdelijk het repertorium Dematlink met een unieke code die het mogelijk zal maken de Demat'Box te linken met de Skwarelaccount van uw klant. 


Om dit te doen moet u zich in een nieuwe venster eerst inloggen op Skwarel. Klik dan op het dossier in kwestie en ga naar Configuratie. Klik vervolgens op Documenten.

Hier is het mogelijk om de Demat'Box te activeren. Wanneer u dit hebt gedaan zal een nieuw venster opengaan waar u de activering kan bevestigen. 

Klik op Ja. U bevindt zich nu in het repertorium Demat'Link die u kunt plakken in het veld op de site  connect.dematbox.com 

U krijgt ook de mogelijkheid een online stap van validatie toe te voegen. Door deze functie te activeren zal het versturen van documenten moeten worden bevestigd op de site zoals een gewone upload. Dit maakt het mogelijk voor de klant een nota achter te laten of een factuur te wijzigen door bijvoorbeeld de verso van een scan te verwijderen.

Door terug te gaan naar de site connect.dematbox.com moet u de velden achter de Service label wijzigen met exact dezelfde naam dat u voor dat subdossier op Skwarel hebt gekozen.

Wanneer u de naam hebt verandert, zal u merken dat een menu zal opengaan. Het is cruciaal dat in het subdossier u exact dezelfde naam van subdossier van op Skwarel kiest.

Om de installatie te beïndigen moet u de Demat'Box Pairen door op alle drie knoppen tegelijk te drukken.

Did this answer your question?