Uw klant heeft geen e-mail ontvangen met inloggegevens? Ook niet in SPAM?

Of zijn de inloggegevens van de klant verouderd?

Geen nood!

Ga naar het TAX-dossier van de klant en klik vervolgens bij Configuratie op Toegang:

U komt nu terecht in het overzicht van de klant(en) en collega's die toegang hebben tot het TAX-dossier.

Rechts naast het e-mailadres van de klant komt een enveloppe tevoorschijn. Door hierop te klikken kunt u de inloggegevens van de klant opnieuw verzenden via e-mail.

Op volgend scherm kan u vervolgens aanduiden om een kopie van de e-mail te ontvangen. Zo bent u er zeker van dat de e-mail correct werd verzonden.

Ps. Het verzenden van inloggegevens vergt even tijd. Gelieve hiermee rekening te houden.

Did this answer your question?