Skip to main content
BNP Paribas Fortis
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank BNP Paribas Fortis te activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

Stuur een mail naar ecca@bnpparibasfortis.com met volgende informatie :

  • IBAN-nummer van uw klant.

  • Naam van het bedrijf / klant

  • Nummer van uw ISABEL-kaart, van uw user-id, de naam van de houder van de ISABEL-kaart

Het agentschap zal u melden wanneer de documenten klaar zijn. U moet uw klant op de hoogte brengen dat hij naar zijn agentschap moet gaan om de documenten te tekenen.

Did this answer your question?