Skip to main content
BPOST
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank BPost te activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

  1. Download en print dit document uit

  2. Vul het in van punt 1 tot en met 4 en laat het door uw klant tekenen

  3. Stuur het document naar fop.isabel@bpost.be

Did this answer your question?