Skip to main content
ING
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank ING activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

Print en vul de ING-Telelink in: 

Daarna moet u een u een vraag invoeren bij op ing.be/nl/business . Hiervoor moet u deze procedure volgen 

 • Ga op de website van uw ISABEL-abonnement

 • Kies voor De mandaten van een rekening beheren en klik op start

 • Kies voor Een of meerdere mandataris(sen) toevoegen en klik op volgende

 • Geef de gegevens van uw klant in (btw-nummer, IBAN, enz) en klik dan op volgende

 • Geef de gegevens van uw klant in (Naam, Voornaam, enz.) en klik dan op volgende

 • Op de vraag Aan welke rechtspersoon wens u mandatarissen toevoegen? Kiest u voor Alle rekeningen en vervolgens op volgende

 • Voer nu de gegevens van de mandataris in, dat is de houder van de ISABEL-kaart. Op de vraag Is dat persoon al mandataris op een ING-rekening kiest u voor de antwoord Ik weet het niet. Klik dan op volgende.

 • Voor de  bevoegdheid tot ondertekenen van de mandatarissen, kies voor de optie consulte en encode. Klik vervolgens op volgende.

 • Kies uw taal en klik op volgende

 • Kies voor De rekening(en) beheren met ISABEL en kies voor neen bij de vraag of u uw ISABEL-abbonement wenst te wijzigen.

 • Als alles goed verlopen is, klik dan op De vraag bevestigen en download de PDF-files

Laat deze documenten door uw klant tekenen :

 • Het Telelink-document

 • De documenten afkomstig van de vraag op de ING-website

Eens dit getekend is, stuur de documenten naar: business.mandates.management@ing.be

Pas op, eens u de gegevens van de klantrekening ziet verschijnen in ISABEL betekent het niet dat u toegang hebt tot de CODA van uw klant. Om dit te doen moet u een mail sturen naar: business.mandates.management@ing.be opdat ze de CODA van de IBAN-rekening zouden activeren. 

Did this answer your question?