Skip to main content
CBC
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank CBC activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

Stuur een mail naar uw contactpersoon bij CBC met volgende informatie :

  • IBAN-nummer van uw klant.

  • Naam van het bedrijf / klant

  • Nummer van uw ISABEL-kaart, van uw user-id, de naam van de houder van de ISABEL-kaart

CBC zal u een document versturen, die moet getekend worden door uw klant en door de houder van de ISABEL-kaart. Verstuur het document via post en mail naar uw contactpersoon bij CBC.

Hebt u nog geen contactpersoon bij CBC? Neem dan contact op met ons!

Did this answer your question?