Skip to main content
DELTA LLOYD
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank Delta Lloyd te activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

Stuur een mail naar mevrouw Pascale Danckaert  (pascale.danckaert at dlbank.be) met volgende informatie :

  • IBAN-nummer van uw klant.

  • Naam van het bedrijf / klant

  • Nummer van uw ISABEL-kaart, van uw user-id, de naam van de houder van de ISABEL-kaart

Eens de mail verstuurd is zal de bank er voor zorgen dat alles in orde komt.

Did this answer your question?