Skip to main content
KBC
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank KBC activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

Stuur een mail naar uw KBC agentschap met volgende informatie :

  • IBAN-nummer van uw klant.

  • Naam van het bedrijf / klant

  • Nummer van uw ISABEL-kaart, van uw user-id, de naam van de houder van de ISABEL-kaart

Eens de mail verstuurd is zal de bank binnen de kortste tijd contact opnemen met ons.

Did this answer your question?