Skip to main content
Van Breda
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Om de CODA-mandaten van een klant bij de bank Van Breda te activeren, moet u de volgende stappen volgen : 

Stuur een mail naar HELPDESK@bankvanbreda.be met volgende informatie :

  • IBAN-nummer van uw klant.

  • Naam van het bedrijf / klant

  • Nummer van uw ISABEL-kaart, van uw user-id, de naam van de houder van de ISABEL-kaart

Eens de mail verstuurd is, zal de bank u binnen een paar dagen een document doorsturen die u door uw klant en uzelf moet getekend worden. Vervolgens moet u het in 3 verschillende exemplaren terugsturen naar : 

Bank J. Van Breda

Ledeganckkaai 7

2000 Antwerpen

Did this answer your question?