Skip to main content
All CollectionsVoor BoekhoudersPDF
Virtual-invoice: Hoe de ontvangst van PDF-files instellen?
Virtual-invoice: Hoe de ontvangst van PDF-files instellen?
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Wanneer uw klant files verstuurt vanuit Skwarel : 

  • komen ze ofwel meteen terecht in de Virtual-invoice omdat u een OCR gebruikt. In dat geval moet u niets instellen.

  • Ofwel komen de files terecht op de bestandenserver die werd ingesteld tijdens de activatie. Als dat het geval is helpen we u verder in dit artikel.

De files die uw klanten verstuurd hebben worden gegroepeerd als volgt :
KLANT1/Scans of als u het uploaden in subdossiers hebt geactiveerd :

KLANT1/Scans/Aankopen

KLANT1/Scans/Verkopen

Opdat Virtual-invoice automatisch de files voor elk dossier kan terugvinden, moet u als volgt te werk gaan :

Open eerst het Winbooksdossier van de klant, en open vervolgens Virtual-Invoice. Klik met het rechtermuisknop op uw dossier in de linkerkolom en klik op Eigenschappen.

In het scherm dat nu opengaat, klik op Geavanceerd links beneden.

Klik dan op het knopje met  ... voor het bestandenmenu Processed en selecteer het bestandenmenu op uw filesserver die de documenten van het dossiers inhoudt. In ons voorbeeld hierboven kiezen wij voor KLANT1/Scans

Klik op Opslaan. De PDF-files die uw klant heeft verstuurd zullen nu te vinden zijn in het dossier PROCESSED. 

Did this answer your question?