Wanneer uw klant files verstuurt via Skwarel, komen ze terecht op de bestandsserver die werd ingesteld tijdens de activatie.

De files die uw klanten verstuurd hebben worden gegroepeerd als volgt :
KLANT1/Scans
of als u het uploaden in subdossiers hebt geactiveerd :

KLANT1/Scans/Aankopen

KLANT1/Scans/Verkopen

Opdat BOB-demat automatisch de files voor elk dossier kan terugvinden, moet u als volgt te werk gaan :

Open eerst het dossier van de klant. Klik boven op de menubalk op Instelling en dan op het sterretje.

Een venster gaat open. Klik op het menu links op BOD-demat->Monitoring van de dossiers.

In het scherm dat dan verschijnt, klik links beneden op +. Kies dan uit volgende opties:

  • Toepassingsgebied: huidig ​​bestand.

  • Map : selecteer de map/locatie waarnaar Skwarel de bestanden stuurt. In het bovenstaande voorbeeld zouden we kiezen voor: KLANT1/Scans

Beëindig door op het knop met een diskette te klikken om de instellingen op te slaan.

Did this answer your question?