All Collections
Voor Boekhouders
PDF
BOB-demat: hoe de ontvangst van PDF-files instellen?
BOB-demat: hoe de ontvangst van PDF-files instellen?
Christophe Servais avatar
Written by Christophe Servais
Updated over a week ago

Wanneer uw klant files verstuurt via Skwarel, komen ze terecht op de bestandsserver die werd ingesteld tijdens de activatie.

De files die uw klanten verstuurd hebben worden gegroepeerd als volgt :
KLANT1/Scans
of als u het uploaden in subdossiers hebt geactiveerd :

KLANT1/Scans/Aankopen

KLANT1/Scans/Verkopen

Opdat BOB-demat automatisch de files voor elk dossier kan terugvinden, moet u als volgt te werk gaan :

Open eerst het dossier van de klant. Klik boven op de menubalk op Instelling en dan op het sterretje.

Een venster gaat open. Klik op het menu links op BOD-demat->Monitoring van de dossiers.

In het scherm dat dan verschijnt, klik links beneden op +. Kies dan uit volgende opties:

  • Toepassingsgebied: huidig ​​bestand.

  • Map : selecteer de map/locatie waarnaar Skwarel de bestanden stuurt. In het bovenstaande voorbeeld zouden we kiezen voor: KLANT1/Scans

Beëindig door op het knop met een diskette te klikken om de instellingen op te slaan.

Did this answer your question?