Om uw interne accounts op Skwarel te configureren klikt u rechts bovenaan op uw naam en vervolgens op Instellingen van het boekhoudkantoor. Ga daarna naar het tabblad MEDEWERKERS.

Medewerkers toevoegen op Skwarel

Rechts bovenaan kunt u medewerkers toevoegen.

Medewerkers deactiveren (functie enkel voor administrators)

U kunt medewerkers verwijderen of deactiveren door met uw cursor op hun naam te gaan staan.

Medewerkers opnieuw activeren en opnieuw uitnodigen
(functie enkel voor administrators)

U kunt gedeactiveerde medewerkers en non-actieve medewerkers (= uitgenodigde medewerkers die nog niet bevestigd hebben) raadplegen door Toon gedeactiveerde medewerkers aan te vinken. Wanneer u dit aanvinkt kunt u de medewerkers opnieuw een uitnodiging sturen.

Did this answer your question?