All Collections
Voor Boekhouders
Gebruiker
Hoe kan ik interne accounts aanmaken en configureren op Skwarel?
Hoe kan ik interne accounts aanmaken en configureren op Skwarel?
Christophe Servais avatar
Written by Christophe Servais
Updated over a week ago

Om uw interne accounts op Skwarel te configureren klikt u rechts bovenaan op uw naam en vervolgens op Instellingen van het boekhoudkantoor. Ga daarna naar het tabblad MEDEWERKERS.

Medewerkers toevoegen op Skwarel

Rechts bovenaan kunt u medewerkers toevoegen.

Medewerkers deactiveren (functie enkel voor administrators)

U kunt medewerkers verwijderen of deactiveren door met uw cursor op hun naam te gaan staan.

Medewerkers opnieuw activeren en opnieuw uitnodigen
(functie enkel voor administrators)

U kunt gedeactiveerde medewerkers en non-actieve medewerkers (= uitgenodigde medewerkers die nog niet bevestigd hebben) raadplegen door Toon gedeactiveerde medewerkers aan te vinken. Wanneer u dit aanvinkt kunt u de medewerkers opnieuw een uitnodiging sturen.

Did this answer your question?