Log eerst in op Skwarel en ga naar Instellingen > Boekhoudkantoor

Om te deactiveren

Klik op de link Deactiveren

Om te activeren

Vink de optie Toon de gedeactiveerde boekhouders aan 

Klik nu op Activeren naast de naam van de boekhouder die u wilt activeren.

Did this answer your question?