Om een gebruikersaccount aan te maken voor een klant, open het dossier waarvoor u een toegang wil aanmaken voor uw klant. Klik vervolgens op Klanten acces aanmaken

Een nieuwe venster gaat open.

Vul de openstaande velden in met de naam, achternaam en het e-mailadres van uw klant. Kies vervolgens de mogelijkheden dat u voor uw klant wil activeren. Deze komen overeen met deze in de navigatiebalk van de klant en deze in de zoekbalk bovenaan.

Klik nu op Toevoegen

Zodra u dit hebt gedaan wordt er een mail gestuurd naar het ingegeven e-mailadres van de klant met zijn aanmeldingsgevens. Uw klant heeft nu toegang tot zijn dossier.

U kunt de toegangsmogelijkheden steeds wijzigen of een klant van een bepaalde dossier verwijderen door te kiezen voor een bepaalde dossier en dan op Configuratie te klikken. Bij Gebruikers kunt u de toegangsmogelijkheden wijzigen of verwijderen.

Did this answer your question?