Skip to main content
All CollectionsVoor BoekhoudersDossiers
Hoe kan ik meerdere subdossiers aanmaken?
Hoe kan ik meerdere subdossiers aanmaken?
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Kijk eerst even na of u de functie voor subdossiers hebt aangemaakt voor het klantendossier. (Lees ons artikel) 

Open vervolgens het dossier op Skwarel en klik dan op Configuratie > Documenten.
Klik dan op

Een venster gaat open en u moet drie velden configureren: 

  • Naam : de naam van het nieuw subdossier waarin uw klant documenten zal kunnen uploaden.

  • Verzendwijze : dat mag u steeds op FTP SKS (standaard) laten staan.

  • Type : gaat over de inhoud van de PDF-files die de klant zal uploaden in het subdossier. Kies het type Andere als het subdossier geen aankoops- of verkoopsfacturen zal bevatten. Als u een OCR gebruikt, zal het type het herkennen eenvoudiger maken.

Klik vervolgens op Toevoegen om het subdossier aan te maken.

Did this answer your question?