Wees eerst zeker dat u de functie voor subdossiers hebt aangemaakt voor het klantendossier. (Lees ons artikel) 

Open vervolgens het dossier op Skwarel en klik dan op Configuratie > Documenten.
Klik dan op

Een venster gaat open en u moet twee velden invullen : 

  • Naam : de naam van het subdossier die zichtbaar is voor uw klant
  • Type : gaat over de inhoud van de PDF-files die de klant zal uploaden in het subdossier. Kies het type Divers als het subdossier geen aankoops- of verkoopsfacturen zal bevatten. Als u een OCR gebruikt, zal het type het herkennen eenvoudiger maken.

Did this answer your question?