All Collections
Voor Boekhouders
PB
Hoe kan ik mijn klanten op de hoogte brengen dat hun PB-formulieren ingevuld kunnen worden?
Hoe kan ik mijn klanten op de hoogte brengen dat hun PB-formulieren ingevuld kunnen worden?
Christophe Servais avatar
Written by Christophe Servais
Updated over a week ago

Opdat uw klanten een nieuw personenbelastingsformulier kunnen invullen, openen wij vanaf 24 februari automatisch een nieuw fiscaal boekjaar. U kunt vanaf dan uw klanten uitnodigen via het Skwarel-platform om hen te melden dat ze hun nieuw PB-formulier kunnen invullen. Opgelet, uw klanten worden hiervan pas op de hoogte gebracht vanaf er een uitnodiging per e-mail werd verzonden.

Klik hiervoor op de TAX-module in jullie Skwarel-omgeving.

Selecteer één of meerdere klanten die u wenst uit te nodigen om hun formulier in te vullen en klik op Stuur mail. Vervolgens verschijnt er een pop-up venster waar u een bericht kan opmaken. Klik vervolgens verzenden om het bericht te verzenden en uw klant uit te nodigen om zijn PB-formulier in te vullen.  

TIP: u kunt vooraleer het bericht testen door het naar uzelf te sturen. Klik daarvoor op Test de mail.

Uw klanten zullen dit bericht vervolgens via e-mail ontvangen en zullen vanaf dan kunnen starten met het invullen van hun nieuw PB-formulier op hun omgeving van Skwarel.

Did this answer your question?