Na het aanmaken van een TAX-dossier kunt u vervolgens uw klant(en) toegang verlenen om het desbetreffende formulier raad te plegen en in te vullen.

1 - Ga naar het TAX-dossier dat u zonet heeft aangemaakt. Hier heeft u twee mogelijkheden:

a) U klikt bij Toegang op het plusje:

b) U klikt bij Configuratie op Toegang. Vervolgens klikt u op Klant toevoegen:

2 - Vul vervolgens de gevraagde informatie in en klik op Toevoegen.

Uw klant krijgt vervolgens een verwelkomingse-mail incl. zijn inloggegevens.

De originele e-mail bevat onder andere:

  • informatie over de samenwerking tussen het boekhoudkantoor en Skwarel

  • de persoon/verantwoordelijke die het PB-formulier heeft aangemaakt

  • inloggegevens voor de klant

  • verwijzing naar de webapplicatie

  • nuttige help-artikelen om snel aan de slag te kunnen.

In de PRO-versie van onze TAX-module is het boekhoudkantoor in staat de e-mail volledig te personaliseren (incl. eigen logo).

Tip: het kan gebeuren dat de e-mail in SPAM terechtkomt. De klant hiervan op voorhand waarschuwen kan het hele proces bevorderen.

Did this answer your question?