All Collections
Voor Boekhouders
PB
Hoe geef ik mijn klant toegang tot zijn PB?
Hoe geef ik mijn klant toegang tot zijn PB?
Christophe Servais avatar
Written by Christophe Servais
Updated over a week ago

Na het aanmaken van een TAX-dossier kunt u vervolgens uw klant(en) toegang verlenen om het desbetreffende formulier raad te plegen en in te vullen.

1 - Ga naar het TAX-dossier dat u zonet heeft aangemaakt. Hier heeft u twee mogelijkheden:

a) U klikt bij Toegang op het plusje:

b) U klikt bij Configuratie op Toegang. Vervolgens klikt u op Klant toevoegen:

2 - Vul vervolgens de gevraagde informatie in en klik op Toevoegen.

Uw klant krijgt vervolgens een verwelkomingse-mail incl. zijn inloggegevens.

De originele e-mail bevat onder andere:

  • informatie over de samenwerking tussen het boekhoudkantoor en Skwarel

  • de persoon/verantwoordelijke die het PB-formulier heeft aangemaakt

  • inloggegevens voor de klant

  • verwijzing naar de webapplicatie

  • nuttige help-artikelen om snel aan de slag te kunnen.

In de PRO-versie van onze TAX-module is het boekhoudkantoor in staat de e-mail volledig te personaliseren (incl. eigen logo).

Tip: het kan gebeuren dat de e-mail in SPAM terechtkomt. De klant hiervan op voorhand waarschuwen kan het hele proces bevorderen.

Did this answer your question?