Wanneer u uw aangifte PersonenBelasting hebt ingevuld en definitief hebt doorgestuurd, zal uw boekhouder een voorstel sturen van het bedrag dat u moet betalen of dat u zal terugvorderen.

Zolang uw boekhouder niet heeft gereageerd is de status van uw personenbelasting in afwachting van een voorstel.

Van zodra uw boekhouder u een voorstel verstuurd zal u een daarvan een melding krijgen. U kunt dit voorstel vervolgens aanvaarden of weigeren.

Wenst u het voorstel te weigeren? In dat geval moet u ook uitleggen waarom. Klik op Het weigeren bevestigen om het voorstel van uw boekhouder te weigeren.

Als u het voorstel aanvaardt kunt u alsook het document van Tax On Web downloaden.

U krijgt later per e-mail een bevestiging van uw boekhouder van zodra uw PB-aangifte op Tax on Web werd ingediend.

Did this answer your question?