Wanneer u uw Personenbelastingsaangifte hebt ingevuld, zal uw boekhouder een voorstel sturenvan een bedrag die u moet betalen of terugkrijgen.

Totdat uw boekhouder niet heeft gereageerd is de status van uw personenbelasting in afwachting van een voorstel.

Daarna zal u een melding krijgen dat uw boekhouder u een bedrag heeft voorgesteld. U kunt deze aanvaarden of weigeren.

Wenst u het voorstel te weigeren? In dat geval moet u ook uitleggen waarom. Klik op Het weigeren bevestigen om het voorstel van uw boekhouder te beantwoorden.

Als u het voorstel aanvaardt kunt u alsook het document van Tax On Web downloaden.

U krijgt later per mail een bevestiging dat uw PB-aangifte is verzonden op Tax on Web.

Did this answer your question?