Om Skwarel aan DiaClient te koppelen, hebt u de map-ID nodig van het Permanent Dossier. Om het te vinden, klikt u op 'HOME' ('ACCUEIL') en vervolgens op 'DOSSIER'. U vindt vervolgens de map-ID rechts bovenaan.

Did this answer your question?