Klik op 'PERMANENT DOSSIER' om het Permanent Dossier te configureren

Klik vervolgens op 'Maak map'

Kies de naam van de map en klik op 'Maken' om een map aan te maken.
U kunt nu submappen aanmaken door dezelfde handeling te herhalen in een aangemaakte map.

U kunt bestanden uploaden door op 'Upload bestand' te klikken

U kunt elk soort .PDF-bestand uploaden of bestanden vanuit de Office-suite (Word, Excel, ...)

Did this answer your question?